Jarzmo na podstawie wzoru dostarczonego przez klienta